Chi Tiết Sản Phẩm

  • Bột Trét TOA HOMECOTE Nội & Ngoại Thất

  • Mã sản phẩm: 0002TOA
  • Giá: Liên Hệ

BỘT TRÉT HOMECOTE NỘI & NGOẠI THẤT

- Bột trét Homecote Wall Putty interior & exterior là bột trét (bột bả) dùng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi thi công sơn, sử dụng cho cả tường nội và ngoại thất. Sản phẩm này thích hợp cho thi công trên bề mặt hồ vữa, xi măng, thạch cao với những đặc tính:
- Tạo bề mặt láng mịn
- Dễ thi công, xả nhám
- Kinh tế

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
Bột trét nội ngoại thất Homecote Wall Putty interior & exterior được sử dụng để tạo bề mặt láng mịn và sửa chữa lỗi trên bê tông, hồ vữa, gạch. . . trước khi thi công sơn lót hoặc sơn phủ.