Chi Tiết Sản Phẩm

  • Bột Trét TOA HOMECOTE Nội Thất

  • Mã sản phẩm: 0002TOA
  • Giá: Liên Hệ

BỘT TRÉT HOMECOTE NỘI THẤT

Bột trét Homecote Wall Putty interior là bột trét (bột bả) tường nội thất dùng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi thi công sơn.Sản phẩm này thích hợp cho thi công trên bề mặt hồ vữa, xi măng, thạch cao với những đặc tính:
- Tạo bề mặt láng mịn
- Ít bột bụi
- Kinh tế

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:
Bột trét nội thất Homecote Wall Putty interior được sử dụng để tạo bề mặt láng mịn và sửa chữa lỗi trên bê tông, hồ vữa, gạch trước khi thi công sơn lót hoặc sơn phủ.